Kiedy i dlaczego konieczna jest wymiana rozrządu?

Utrzymywanie samochodu w dobrym stanie technicznym wymaga zatroszczenia się o regularne wykonywanie przeglądów i cykliczną zmianę materiałów eksploatacyjnych oraz zużywających się podzespołów. Poza nimi należy także kontrolować zużycie części, które są poddawane dużym obciążeniom, a następstwa ich awarii mogą powodować poważne kłopoty i wymagać kosztownego remontu. Jedną z czynności, o której nie powinno się zapominać, jest wymiana rozrządu. W Osielsku można ją zlecić warsztatowi samochodowemu Legum. Przekonajmy się, jaką rolę odgrywa rozrząd i sprawdźmy, dlaczego należy poświęcić mu uwagę.

Jaka jest funkcja rozrządu?

Sprawna praca jednostki napędowej wymaga doskonałej koordynacji funkcjonowania wszystkich jego elementów, by proces spalania paliwa, a w następstwie generowania momentu obrotowego mógł zachodzić prawidłowo. Chodzi tu zarówno o części bezpośrednio połączone ze sobą, takie jak tłoki i wał korbowy, ale także wymagające niezwykle precyzyjnej synchronizacji zawory. Są one umieszczone w głowicy silnika znajdującej się ponad cylindrami, a ich rolą jest doprowadzanie do nich powietrza pochodzącego z kolektora dolotowego oraz wyprowadzanie gazów spalinowych powstających w wyniku zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej. Sekwencja ich otwierania i zamykania musi więc być ściśle dopasowana do położenia tłoków, w przeciwnym razie mogłoby dojść do ich kolizji. Za połączenie między wałem korbowym a krzywkami unoszącymi i opuszczającymi zawory odpowiedzialny jest pasek lub łańcuch rozrządu.

Dlaczego trzeba wymieniać rozrząd?

Rozrząd może działać dzięki uzębionemu paskowi przenoszącemu obroty wału korbowego na koło sterujące krzywkami albo pełniącemu taką samą funkcję łańcuchowi. Wraz z upływem czasu paski ulegają stopniowemu zużyciu, wymagają więc zastąpienia nowymi, ponieważ ich zerwanie oznacza poważne uszkodzenie lub zniszczenie silnika. Częstotliwość wymiany może być różna i zależy od wskazań producenta jednostki napędowej. Znacznie dłuższą żywotność mają łańcuchy, choć także one po pewnym przebiegu mogą wymagać zmiany.